Policy

Information om personuppgiftsbehandling 
– Registrering/ansökan av tjänst!

Mina assistenter saik-AB ”Mina assistenter” behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Mina assistenter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Mina assistenter genom att kontakta oss på info@mina-assistenter.se Ansökan om arbete hos Mina assistenter är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Mina assistenter behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara registrerad.
Som registrerad kommer dina personuppgifter att sparas i en månad, därefter raderas dem. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och CV. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med din registrering hos Mina assistenter är laglig.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Mina assistenter ska kunna säkerställa ansökningens identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Mina assistenter IT-system. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Lagringstiden
Mina assistenter behandlar dina personuppgifter så länge du är registrerad (en månad). Senast ett år efter det att din registrering upphör raderas dina personuppgifter. Mina assistenter kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@mina-assistenter.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att godkänna Mina assistenter registreringsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.