Reflexion

LSS konstruerades främst för personkrets 3. Historian om LSS eller lagen om särskilt stöd, som den heter.

Jag har gjort en Dokumentärfilm Myten om Sverige som ganska tydligt visar ett Svenskt svek i socialförsäkringen. Vi som hade Hemtjänst i den dagliga livsföringen räckte inte till i praktiken. Vi räckte inte till för att accepteras som Svenska medborgare, dvs. med nedsatt förmåga att verka i arbetslivet p.g.a. funktionshinder. Den brutala sanningen bakom portarna skapade en otroligt stark motivation till en förändring, målsättning var att en förutsättning för att leva ett självständigt liv. En fullkomligt otänkbar tanke hos befattningshavare, på den tiden och i viss mån även idag, (läs fusk & bedrägeri). Jag ställer mig frågan, varför sparkar så många politiska krafter på den absolut mest utsatta gruppen, fortfarande?! VI VILL BIDRA!

Alla som kan bör arbeta, utifrån förmåga förstås… Men det gäller tydligen inte oss som är i behov av assistans, enligt staten. Vi som Då och fortfarande vill, får inte tillgång till varken anställningsintervju eller arbeten som er andra, p.g.a tillgänglighetsproblem eller i klartext, diskriminering (Tankeställaren). Före LSS blev lagkraftig var chansen till att kunna sköta ett jobb totalt omöjligt. Men idag finns en stor chans, och den bygger på att arbetsledaren har kompetens (INBiCK) att introducera och instruera den personliga assistenten till div. hushållsgöromål, fritidssysslor eller i arbetssituationer. Det är också denna personkrets 3 som i högsta grad kan ha ett fungerande familjeliv, arbetsliv, socialt liv eller helt enkelt Ett självständigt liv. Så varför nekas och fråntas just denna grupp flest människor sin rätt i socialförsäkringen, år efter år? Varför nekas arbeta när man både vill och kan?

Avveckling av den personliga assistansens vision och ekonomiska briljans. Med en personligt vald assistent kan man leva ett liv, inte bara hållas vid liv. Därför hopas frågetecknen nu. Vi vill avstå förtidspensionering, (likt olle i grind) istället kräver vi en tillgänglighetslag för alla människor som har en funktionsnedsättning, men vi nekas?

Personkrets 3 som är den krets som slogs på gator och torg, organiserade demonstrationer, bjöd in till diskussion med politiker och sist men definitivt inte minst, också skrev lagförslaget som 1994 klubbades och drevs i riksdagen av Bengt Westerberg i spetsen. Han som beskrev att det var den enskilt största politiska insats som han är mest stolt över. En reform som höjde livskvaliteten för så många människor för alla kretsar. Nu konstateras att personkrets 3 har ett successivt minskat antal som beviljas LSS. Dem har sedan 2008 minskat med 15% medans personkrets 1 & 2 ökat med 20% under samma period, vem beviljar (inte vilka) behovsprövningar? Vem vill hellre betala ut pension än låta oss få arbeta, och varför då? Här saknas helt kommentarer från våra politiker.


Ökade kotnader