Avveckling

Socialförsäkringsrapport 2016:5

Assistansersättningens utveckling & förändringsprocesser 2005–2015

Fortsatt förskjutning av antalet mottagare från personkrets 3 till personkrets 1
I den tidigare rapporten beskrev vi att sammansättningen av mottagarna höll på att förändras, genom att antalet som tillhörde personkrets 3 minskade samtidigt som antalet som tillhörde personkrets 1 ökade (Försäkringskassan 2015). I den här rapporten har vi kunnat se att den här utvecklingen fortfarande pågår.

Antalet assistansmottagare i personkrets 1 har ökat trots att utveckling av antalet nybeviljade har minskat de senaste åren. Det beror på att andelen av de som tillhör personkrets 1 som lämnar ersättningen är relativt låg. Den stora skillnaden mellan personkrets 1 och personkrets 3 i andelen som lämnar ersättningen ligger i antalet som avlider. Det kan förklaras med att i personkrets 1 är det framför allt barn och unga vuxna som nybeviljas ersättning som också blir kvar i ersättningen länge, till skillnad från personkrets 3 där de som nybeviljas framför allt är vuxna över 50 år.

Minskningen av personkrets 3 beror inte nödvändigtvis enbart på förtydliganden av de grundläggande behoven. Denna grupp har också minskat avsevärt i kommunens LSS-insatser. Sedan 2008 har de minskat med nästan 15 procent, samtidigt som både personkrets 1 och 2 har ökat med drygt 20 procent (Socialstyrelsen 2008, Socialstyrelsen 2016).


Ökande kostnader