Ökade kostnader

Lagen om Särskilt Stöd LSS är en statlig socialförsäkring med öronmärkta medel. Detsamma gäller kommunernas och hemtjänsts socialförsäkring SOL. Det är samma belopp som hemtjänstarbetarens lön är avsedd för. Hemtjänst har dock en hierarki som har 17 nivåer. 16 nivåer till ska alltså avlönas, dessa 16 leder så högt som till Socialborgarrådet, en högre nivå på dessa löner X 16 st nivåer. Men Hemtjänst ger i regel en lägre del av samma summa till lönen, än LSS. ändå hackar man på LSS?

Kommunerna bör redovisa Sina kostnader enligt samma princip som privata aktörer, men det besvaras med ”behövs inte, vi är en myndighet? Är kommunernas förtroende från oss medborgare så stort? Ska de dessutom ges rätten till att höja skatten bara för att utgifterna ökat? Får jag mer i lön bara för att mina utgifter ökat? Vad är politikers egentliga ansvar för de skattemedel de förfogar över? Vem står för den ekonomiska konsekvensen i stat och kommun?

Debatten går vidare om neddragningarna inom den personliga assistansen. Samtidigt visar Försäkringskassans egen analys att det finns ökande kostnader som barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér inte tar upp. Och hennes kritik mot branschen är mestadels baserad på gamla rapporter.

Kostnaderna för den personliga assistansen har ökat kraftigt de senaste tio åren. Regeringen har därför tillsatt en utredning och gett Försäkringskassan i uppdrag att redan i år bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

Det som går att slå fast om man läser de utredningar som ministern hänvisar till är att de som har, eller går över till att få sin assistans genom privata företag faktiskt får fler timmar beviljade av Försäkringskassan. Det beror på att de behöver mer hjälp som de inte fått innan, och att företagens jurister kan hjälpa de som inte har någon möjlighet att själva sätta sig in i alla paragrafer som styr detta, säger Håkan Tenelius på Vårdföretagarna.

– Det är inte bra att juristerna behövs, men eftersom var tredje fall som överklagas får rätt i domstol, så visar ju det att Försäkringskassan inte följer lagen och ger funktionshindrade den hjälp de har rätt till, säger han.

– Ja, så kan det kan det vara. Det är nästan omöjligt att säga. Det görs nämligen inga uppföljningar på hur timmarna används, säger Marit Gisselmann på Försäkringskassan.


Till sist vill jag påminna om att, Vi alla kommer att vara i behov av någon form utav äldreomsorg, vare sig det är med eller utan funktionsnedsättning. Tror du att Den blir bättre än vad den är idag?

Reflexion